2012/06/09

Labāk vēlu... / Better later...


Dažādi motīvi, kas sakrājušies laika gaitā /
Different motifs that have piled up over the years

... nekā nekad - uzzināt, ka Starptautiskā apdzijošanas diena ir šodien, nevis 11. jūnijā, kā tas bija pagājušogad. Tad nu atrādu savus sagatavotos un līdz galam nepabeigtos veikumus - mana riteņa Sofijas stūri un nepabeigtu krēslu.


Kvadrātiņu stūre / Granny-square handles

...than never - finding out that International yarnbombing day is today not on 11th June as it was last year. So I give you my prepared and not finished works - handlebars of my bike Sofia, and unfinished chair.

Krēsls vēl tiks pabeigts / The chair will be finished