2012/05/25

Horizontālais stabiņš / Horizontal stitch


Kā jau iepriekš grāmatplaukta apskatā teicu – katru reizi šajā grāmatā atrodu ko jaunu un neizmēģinātu. Arī šoreiz manu uzmanību pievērsa kas neizmēģināts – horizontālais stabiņš. Ieguglēju, un nekādu informāciju par šo stabiņu neatradu – vismaz ne ar šādu nosaukumu. 
As I said before in the bookshelf review - I find something new every time I take this book. This time something that I haven't tried out before caught my attention - horizontal stitch. I googled it and didn't find any information about it - at least not under this name.

Tad nu uzskatu par savu pienākumu pastāstīt par to vairāk. 
So I consider it my duty - to tell about it more.

„Vecajos” apzīmējumos horizontālā stabiņa simbolu apzīmē šādi:
Symbol for horizontal stitch in "oldschool" style is:

Foto-pamācība / Photo tutorial

Notamborē 3 gaisa cilpiņas / Chain 3
Apmetums, iedur adatu pirmajā gaisa cilpiņā /
Yarn over, insert hook in 1st chain
Aizķer pavedienu un izvelk caur 1. gaisa cilpai /
Yo, draw through the 1st chain
Aizķer pavedienu un izvelk cauri pirmajām 2 cilpām, kas uz adatas /
Yo, draw yarn through first 2 loops on hook
Aizķer pavedienu un izvelk cauri atlikušajām 2 cilpām (iztamborēts vienkāršais stabiņš) /
Yo, draw yarn through last 2 loops on hook (dc made)
No horizonālajiem stabiņiem var veidot bārkstis un apmales /
Fringes and edges can be made out of horizontal stitches
 
Šeit arī viena shēma, kurā izmantots horizonālais stabiņš. 
(Ievērot: I = vienkāršais stabiņš; . = gaisa cilpiņa)
Here’s a chart with horizontal stitch in it.
(Note: I = double crochet; . = chain)
 

Pirmais horizontālais stabiņš notamborēts (2. rinda) /
First horizontal stitch made (row 2)
Pabeigta 2. rinda / Row 2 done
Pabeigta 3. rinda / Row 3 done
Pabeigta 5. rinda / Row 5 done
Ceru, ka šie foto bija noderīgi, un stabiņš tiks izmantots turpmākos darbos.
I hope the tutorial was useful, and the stitch will be used in the next projects. 

Ps – vai ievērojāt, cik gari tamborējumus apzīmē latviešu valodā, un cik vienkārši – angļu? Pilnīgi piekrītu tiem, kas saka, ka rakstītie apzīmējumi latviski ir ķīnas ābece. Ar tamborēšanas apzīmējumiem (gan simboliem, gan 2 veidu angliskajiem apzīmējumiem) var iepazīties ŠEIT.
Ps – did you notice how long are the names of stitches in latvian, and how short in english? I totally agree with those who say that written patterns in latvian are chinese. You can find out about crochet abbreviations (symbols and both – UK and US terms) HERE.