2012/04/02

Volāns svārkiem / Flounce for a skirt

Nesen saņēmu jautājumu par volānu svārkiem - kā pagarināt gatavus svārkus, pietamborējot tiem volānu? Kā to veidot un kādu materiālu labāk izvēlēties?
Recently I received a question about flounce for a skirt - how to make skirt longer by adding a flounce/ruffle. How to do it and what materials are best for that?

Kleitas volāns veidots no tīkla raksta /
Flounce for the dress is made of a net pattern

Volāns veidojas pēc hiperboliskā principa - pakāpeniski pieaudzējot stabiņus. Atkarībā, cik kuplu volānu gribās, raksts jāpieaudzē katrā / katrā otrajā / katrā trešajā rindiņā. Uzzīmēju vienkāršu shēmu, kā tīkliņrakstā veidojas volāns. Var pieaudzēt katrā rindiņā (kā parādīts zīmējumā) - tā volāns ātrāk iegūs kuplumu. Var katru rindu tamborēt 2-3 reizes - tādā veidā volāns paplatināsies pamazām. 
Flounce is shaped by hiperbolic principle - by increasing gradually. The pattern should be increased in every / every second / every third row - depending on how full you want the flounce to be. I drew a simple chart for a net pattern. The increase can be made in every row (like in the chart) - that way the flounce will become fuller much faster. Or you can repeat each row 2-3 times - that way the flounce will be less full.

Tīkla raksts tiek paplatināts katrā rindā / A net pattern is increased in every row

Materiāli - es ieteiktu ņemt smalku un pēc iespējas vieglāku - zīdu, bambusu, der arī poliesters vai viegla kokvilna - protams, pirmām kārtām volāna materiāls jāsaskaņo ar svārku materiālu. Lai panāktu labāku kritumu, iesaku izmantot lielāku tamboradatu.
Materials - I would suggest to take fine and light yarn - silk, bamboo, also polyester or light cotton. The most important part here is to match the skirt fabric with the yarn. To get better drape use larger hook.
 
Paldies Intai par jautājumu!
Thanks to Inta for the question!