2012/04/28

Improving your skillset - 3KCBWDAY6


Šīs dienas tēma – savu prasmju uzlabošana. Pa šiem gadiem, kopš tamborēju, esmu sapratusi, ka mans lauciņš ir tradicionālā tamborēšanas tehnika ar īso adatu, ko arī cenšos pirmkārt uzlabot. Lai gan pieprotu gan tunēzisko, gan dakšu, gan slotaskātu u.c., šīs tehnikas mani kaut kā nevilina.  
Todays’ theme – improving your skillset. Over the years since I crochet I have understood that my „playground” is traditional crochet - with short hook, and that's what I'm trying to improve first of all. Although I can do tunisian, hairpin loom, broomtick etc., these techniques don’t tempt me.


Pavisam nesen iemācījos tunēzisko enterlaku – izrādījās visai vienkāršs. Ja man uznāktu iedvesma uz spilvena vai segas tamborēšanu – ļoti iespējams izvēlētos tieši šo tehniku.
I learnt tunisian entrelac recently – it turned out to be pretty simple. If I would have an inspiration to crochet a pillow or an afghan – I would probably choose this technique.


No tradicionālās tamborēšanas ir vairākas lietas, kas nonākušas līdz manam darāmo lietu sarakstam, tai skaitā – dažādi iesākuma pīņu varianti, tamborēts brioche (šis ir aizgūts no adīšanas, tulkojumu nezinu), kā arī ir viens knifiņš, ko vēlos izmantot, tamborējot kaut ko gobelēntamborējumu tehnikā. To visu plānoju šī gada laikā paspēt un atrādīt šeit blogā.
There are several things in traditional crochet that are on my to-do list, including – different versions of foundation chains, crocheted brioche (this comes from knitting), and also one knack I would like to try out in tapestry crochet. I plan to make that happen and show off in the blog during this year.