2012/03/01

Starptautiskais Tamborēšanas mēnesis / International Crochet Month

Jau piekto reizi martā tiek svinēts Starptautiskais Tamborēšanas mēnesis. Tā mērķis ir popularizēt, attīstīt, izplatīt tamborēšanu un visādi citādi iepīt tamborēšanu dažādās ikdienas darbībās. Vienvārd’ sakot – svinēt tamborēšanu!
March is the 5th annual International Crochet Month. It’s aim is to popularize, develop, distribute crochet, and involve crochet in any daily activity. In other words – it is the celebration of crochet!
 
Arī es martā mēģināšu turpināt Koptamborēšanā (nr. 2) iesākto tēmu – „kaut kas jauns”, mēģinot apgūt jaunus (vai vismaz blogā neredzētus) tamborēšanas paveidus, stabiņus u.c.
What I’m gonna do in march is to continue the theme started in CAL (no 2) – „something new”, trying to learn new (or at least what has not been seen in this blog) crochet techniques, stitches etc.
 
Tunēziskais enterlaks / Tunisian entrelac

Pirmais, ko vakar paspēju iemācīties, ir – tunēziskais enterlaks. Pirmajās rindās ir pāris kļūdas, bet kad atkodu principu, tad jau aizgāja labi. Izskatās tāds mīlīgs un silts – varētu būt vispiemērotākais segām un spilveniem. Kas interesanti – šajā gadījumā, lai tamborētu tunēzisko enterlaku, nav nepieciešama tunēziskā adata – pietiek ar parastu alumīnija/metāla tamboradatu (tās, kas bez roktura). Maksimālais uzņemto cilpu skaits šim rakstam ir septiņi. Un tā – klucīti pa klucītim.
The first thing I learned yesterday is tunisian entrelac. I had some mistakes in the first rows, but when I understood the principle all went well afterwards. It looks cozy and warm – could be great for afghans and pillows. The most interesting thing here is – you don’t need to have tunisian hook to work this particular pattern – it is enough to have aluminum/metal hook (without a handle). The max stitches in this pattern – are seven. And so it works – block by block.