2011/12/20

Awesome Crochet blog Award 2011 - Best Wearable Patterns

Vienmēr mazliet pārdzīvoju, ka visa jautrība notiek tad, kad es guļu (ar to es domāju - aktivitāti tajā zemeslodes pusē, kur ir diena tad, kad mums ir nakts). Tad nu šorīt pamostoties mani sagaidīja patīkams pārsteigums - blogam piešķirta Superīgāko Tamborēšanas Blogu Balva 2011 par Labākajiem apģērbu aprakstiem; to rīko Katrīna no CrochetConcupiscence.com
I have always been a bit upset that all the fun is going on while I'm asleep (meaning - activity going on in that part of the planet where is a day while we are having a night). So this morning I woke up and got a nice surprise - my blog is awarded for Best Wearable Patterns by Awesome Crochet Blog Award 2011 hosted by Kathryn from CrochetConcupiscence.com.


Katrīna raksta: "Es vienmēr, vienmēr priecājos par jaunajiem aprakstiem, ko Linda ievieto savā blogā. Tie ir tik satrieciši moderni. Viņas misija ir mainīt uztveri par tamborēšanu - no rokdarbiem līdz kaut kam, kas ir tiešām stilīgs, un viņai tas pilnībā izdodas! Linda ir no Latvijas un šis ir divvalodu blogs, un tur reizē ir arī kaut kas burvīgs. Viņa arī dalās ar citiem ierakstiem, ne tikai atrāda savus satriecošos aprakstus. Lielisks darbs, Linda! Man ļoti patīk tavs blogs!"

Kathryn writes: "I am always, always excited to see the new patterns that Linda puts up on her blog. They are so stunningly fashionable. Her mission is to change the perspective of crochet as something that’s just crafty to something that’s really stylish and she totally succeeds! Linda is from Latvia and this is a bilingual blog and there’s something a little magical about that, too. Plus she shares some other posts besides just showing off her terrific patterns. Great work Linda! I love your blog!" (text from HERE)

Paldies, Katrīn, par jauko pārsteigumu!
Thank you Kathryn for this nice surprise!