2011/10/06

Vēsturiski tamborējumi / Historical crochets

Nevienam nav noslēpums, ka latvieši vienmēr bijuši lieli rokdarbnieki. Nesen man izdevās dokumentēt spilvenu un dvieļu galus, ko pagājušā gadsimta pirmajā pusē/vidū radījusi kāda radiniece no vīra puses. Apbrīnojami smalks darbs!
As you probably know latvians have always been great handicrafters. Recently I had a chance to document crocheted pillow- and towel-edgings that were created by a relative from my husbands' side at the beginning/middle of last century. Admirably fine work!

Platums (vertikāli) 10 cm / Width (vertically) 4"

Platums (vertikāli) 15 cm / Width (vertically) 6"

Platums (vertikāli) 10 cm / Width (vertically) 4"