2011/10/19

Crochet Concupiscence

Šorīt savā e-pastā saņēmu ziņu no Katrīnas no Crochet Concupiscence bloga. Viņa man pastāstīja par saviem trim ar tamborēšanu saistītiem projektiem, kas man likās ļoti interesanti - tāpēc nododu šo informāciju tālāk. 
I received e-mail from Kathryn from Crochet Concupiscence blog this morning. She told me about her three crochet related projects that I found very interesting - so I am spreading the word. 

1. Swaddle! Tamborēšanas Mākslas Projekts. Swaddle ir projekts, kas pēta, kā sievietes atbalsta savus vīriešus. Tas apskata klusās atbalsta formas, bet jo īpaši pievēršas veidam, kā sievietes komunicē. Swaddle apskata pozitīvos veidus, kādos sievietes komunicē uzlabojot attiecības, kā arī otrādi - kā atšķirīga komunikācija grauj attiecības. Tas tiek skatīts caur tamborēšanas prizmu, kas stereotipiski tiek uzskatīts par sieviešu rokdarbu. Iesaistīti 12-24 tamborēti mākslas projekti, tajā skaitā hiperboliskā, mozaīktamborēšana, tamborēšana no kvadrātiņiem; tiks izmantota rokām krāsota dzija no mazām privātajām kompānijām un veikaliem. Katrīna meklē finansējumu šim projektam; visi, kas iesniegs savus darbus šim projektam, tiks pārstāvēti. Vairāk par šo projektu lasiet ŠEIT.       


1.  Swaddle! A Crochet Art Project. Swaddle is a crochet art project exploring the ways in which women nurture the men in their lives. It looks at silent forms of nurturing but specifically delves into the way that women communicate. Swaddle looks at the positive ways that female approaches to communication improve relationships but also looks at the darker side of how differing communication styles can suffocate relationships. It does so using crochet, which has stereotypically been considered a female craft. It will include 12 – 24 works of crochet art incorporating a range of crochet types including hyperbolic crochet, mosaic crochet and granny squares and using yarn from indie dyers, sellers and small yarn stores. Kathryn is trying to crowdsource funding for the project and all people who contribute will be represented in the project. Learn more about this project

2. Grāmata par veselības veicināšanu tamborējot. Katrīna raksta grāmatu par to, kā tamborēšana ietekmē mentālo un fizisko veselību. Tamborēšana ir ļoti dziedinošs un nomierinošs rokdarbu veids, kas var ievērojami uzlabot mentālo veselību cilvēkiem, kas cīnās ar depresiju, nemieru un ar stresu saistītām slimībām. Tamborēšana var tikt izmantota gan kā ilglaicīga, gan īslaicīga sāpju veldzējoša metode, arī kā arodslimību terapija rokām. Viņa vēl aizvien intervē cilvēkus garāmatai, un labprāt runātu ar cilvēkiem, kam tamborēšana palīdzējusi uzlabot veselību, - piesakieties, lai aizpildītu e-pasta interviju grāmatai.
 
2.     The Health Benefits of Crochet (a book). Kathryn is writing a book about the mental and physical health benefits of crochet. Crochet is such a healing, soothing craft and can provide significant mental health benefits for people dealing with depression, anxiety and stress-related illness. It can be used as a form of both long-term and short-term pain management and also as a form of occupational therapy for people with various hand ailments. What she is spreading the word about is that she is still interviewing people for this book and would love to hear from anyone who feels that crochet has helped their health and who would like to complete an email interview for the book.

3. Hooked Together! (bloga projekts). Hooked together ir Katrīnas lielais bloga projekts, kas veidots, lai izzinātu saiknes starp tamborētājiem. Katrīnai ir saraksts ar 270 tamborēšanas/šķiedru/dzijas blogiem, kurus viņa lasa. Viņa katru dienu tos izlasa un pēta, pēc tam dalās ar saitēm katru piektdienu savā blogā, lai lasītāji varētu atrast jaunus blogus, ko lasīt. Beigās viņa visu to saliks kopā uz liela ekrāna, lai varētu redzēt, kā tamborētāji ir savstarpēji saistīti.
3.  Hooked Together! (a blog project). Hooked Together is Kathryns huge crochet blog project designed to explore the connections within the crochet community. Kathryn has a list of 270 crochet / fiber / yarn blogs that she reads. She is going through the blogroll for each of those blogs and exploring what they read, sharing their links to crochet, craft and other blogs on her blog every Friday so that her readers can find other blogs that they’ll enjoy. In the end, she is going to put all of this together into a big display so that we can all see how the crochet community is connected within itself and to the larger craft community. 
  

Vai jūs zinājāt, ka pieejamas viedtālruņu aplikācijas tamborēšanai? Vai zinājāt, ka 1950. gadā tamborēšanas konkursā uzvarēja vīrietis? Vai vēlaties uzzināt par jaunākajām tamborēšanas grāmatām? Šo un daudz citu tamborēšanas pasaules jaunumu varat uzzināt Katrīnas blogā www.crochetconcupiscence.com

Did you know that there are crochet apps? Did you know that a male won in crochet contest in 1950? Do you want to find out about latest crochet books? You will find this and many more news in Kathryns blog www.crochetconcupiscence.com