2011/09/20

Madaras koptamborējums / Madaras' CAL

Citi kaut ko iesāk, bet citi kaut ko pabeidz. Arī Madara bija nolēmusi pabeigt iesāktu spilvenu. Tāds tas izskatījās pirms sestdienas.
Some people are starting new projects, but some - finishing. Madara had decided to finish a pillow in progress. Pillow before saturday looked like that.

Madaras ziedu spilvens - PIRMS / Madaras' flower pillow - BEFORE
Un tāds - sestdienas vakarā. Iztamborētas trīs rindas un trīs zaļi kamoli. 
Pillow on saturday evening. Three rows and three green skeins worked. 
 
Madaras ziedu spilvens - PĒC / Madaras flower pillow - AFTER
Madara sīkāk par savu tambordienu raksta ŠEIT.
Madara writes about her crochet day HERE.

Madaras ziedu spilvens - PĒC / Madaras flower pillow - AFTER

Liels paldies, Madara, ka atradi laiku piedalīties koptamborēšanā!
Thank you so much Madara for finding the time to participate in the CAL!