2011/09/18

Ievas koptamborējums / Ievas' CAL

Vakar esam izborējušies, un šodien pamazām sāku atradīt, kas tad ir sanācis.
We crocheted a lot yesterday, and now it is time to show our works.

Ievas Naudasrota - PIRMS / Ievas Money-Jewelry - BEFORE
Pirmā savu smalko darbu - Naudasrotu - man atsūtīja Ieva - te viņas blogs un sīkāks apstāsts par notikumu gaitu. Ieva turpināja jau iesāktu darbu.
Ieva nobalsojusi jau ap 8.00, un uzreiz pēc tam sākusi tamborēt, jo darbs prasa dienasgaismu.

Ievas Naudas rota - PĒC / Ievas Money-Jewelry - AFTER
Ieva was the first who sent me her work - The Money-Jewelry - here is her blog and detailed description about the progress. Ieva continued a work that was already in progress.
Ieva went to vote at 8 am, then started to work on her crochet, because it needs a daylight.

Ievas Naudas rota - PĒC / Ievas Money-Jewelry - AFTER
Smalkāk Ieva par savām vakardienas gaitām aprakstījusi savā blogā - ŠEIT.
Ieva has written about her yesterdays work in her blog - HERE.
 
Liels paldies, Ieva, par piedalīšanos un dalīšanos ar savu skaisto darbu!
Huge thanks to you, Ieva, for participation and for sharing your beautiful work!