2011/08/26

Reljefais stabiņš - Video / Front&Back Post Double Crochet stitch - Video

Pēdējā laikā arvien biežāk man prasa pastāstīt/ parādīt, kā jātamborē reljefais stabiņš, tāpēc piedāvāju videopamācību.
Recently people keep asking me to tell/show them how to make post double stitches, therefore I offer a video.

Pamācībā izpildu - 1 uz āru izvirzīto reljefo stabiņu, 1 iegremdēto reljefo stabiņu, 1 uz āru izvirzīto reljefo stabiņu, utt. (balstīti uz stabiņiem ar 1 apmetumu). 
Lai izpildītu uz āru izvirzīto reljefo stabiņu, tamboradata jāpavirza zem iepriekšējās rindas stabiņa, izceļot to uz āru. 
Iegremdētais reljefais stabiņš - tamboradata jāvirza no otras puses uz labo pusi, tad atkal uz otru pusi - tādējādi pastumjot iepriekšējās rindas stabiņu uz aizmuguri.
The video shows how to make - 1 Front Post Double stitch, 1 Back post Double stitch, 1 Front Post Double stitch, etc.
To make Front Post Double stitch - you need to put the hook behind the stitch of previous row and push it up/out.
Back Post Double stitch - insert hook from wrong side to right side and then to the wrong side again around the stitch of previous row - push the stitch of previous row back.

 
Reljefie stabiņi var būt arī balstīti uz īsajiem stabiņiem vai stabiņiem ar vairākiem apmetumiem.
Post stitches can also be post single crochets or post trebles.Tehniskais zīmējums / Technical chart