2011/06/11

International Yarn Bombing Day

Ja Tu lasi šo blogu, tad noteikti zini, ka šodien ir starptautiskā "apdzijošanas" diena. Cilvēki visā pasaulē pievērš uzmanību šķiedru mākslas nozīmei - aptamborē, apada un visādi citādi apdzijo dažādus priekšmetus. Crochet Liberation Front brīdina - lūdzu, dzijojiet atbildīgi! ;)

Ņujorka, Aptamborēts Volstrītas bullis / New York, Wall Street bull crocheted


If you are reading this blog, you know that today is International Yarn Bombing Day. people all over the world are pointing to the significance of fiber arts - crocheting, knitting and bombing different items in other fibery ways. Crochet Liberation Front warns - please yarn bomb responsibly! ;)

Aptamborēts koks, Vācija / Crocheted tree, Germany