2011/04/19

Jūs to izdarījāt! / You did it!MILZĪGS paldies visiem, kas balsoja un atbalstīja mani!
HUGE thanks to everyone who voted and supported me!

Patiesā cieņā,
Yours truly,

2011. gada labākā jaunā tamborējumu dizainere.
Best new crochet designer 2011.

Radio pārraide ŠEIT (esmu pieminēta 73. minūtē).
Podcast HERE (I have been mentioned in 73rd minute).
 
Visi uzvarētāji ŠEIT.
All winners HERE.