2011/03/31

4. diena. Kur tie ir tagad? / Day 4. Where are they now?

Šodien vēlos jums pastāstīt par 2 lietām ar interesantu vēsturi.
Today I would like to tell you about 2 things and their history.


Pirmā ir šī melnā šūtā kleita ar tamborētu muguras daļu. Tā netika taisīta kā pasūtījums konkrētam cilvēkam, taču drīz vien atrada savu īpašnieci, kas ar šo kleitu vēlējās iet uz augstskolas izlaidumu un... neaizgāja. Tā arī gadās. Viņa pašlaik mācās maģistrantūrā un ieminējās, ka, iespējams, šo kleitu varētu uzvilkt uz nākamo izlaidumu. Laiks rādīs... First thing is this tailored black dress with crochet back piece. It wasn’t tailored for a particular person, but found its owner soon. The new owner wanted to go to her university graduation and... didn’t go. That happens. She is now taking MA course and mentioned that maybe she could wear that dress to the next graduation. Time will show...

Otra lieta ir šie tamborētie svārki. Tos man kāda sieviete pasūtīja caur e-pastu kā Ziemassvētku dāvanu savai māsai, kas dzīvo ASV. Bija visai interesanti saņemt mērus pa e-pastu un tamborēt bez pielaikošanas. Taču kaut kā iekšā bija miers un sajūta, ka viss būs kārtībā. Man ļoti patīk tamborēt bez noteikta termiņa. Tad es varu konkrētajam darbam pieķerties tad, kad man tas liekas visharmoniskāk un arī ielikt iekšā to foršo sajūtu. Tā arī notika ar šiem svārkiem – man ļoti patīk rezultāts, kā arī saņēmu ziņu, ka jaunajai īpašniecei arī ļoti patīk. Tas man ir vislielākais gandarījums, kad kliente atraksta, cik ļoti ir apmierināta ar manu darbu.
Vairāk šādu klientu, un novēlu arī jums šo gandarījuma sajūtu!Second thing is this crochet skirt. A woman ordered it via e-mail as a Christmas present for her sister that lives in US. It was quite interesting to get measurements through e-mail and to crochet without fitting. But I somehow had a peace inside and a feeling that everything will be ok. I really enjoy to crochet without deadlines. Then I can do the work when I feel most harmonic and I can also put that great feeling inside it. That happened with this skirt – I really love the result, and I got a message from client that she also loves it. It is the greatest satisfaction when client writes to me how satisfied she is with my work. 
I wish there were more that kind of clients and I wish you to have that satisfactory feeling, too!