2011/01/07

Nepabeigtās lietas... / Unfinished things...

Mans Jaunais gads iesācies ar parādiem - pagājušā gadā nepabeigtu lietu parādiem. Man tas ir grūti - mēģināt pabeigt vecās lietas, kad galvā grozās jau jaunas idejas... un sirdī pavasaris... un gribās ķerties jaunajām klāt... eh... bet esmu apņēmusies pa priekšu pabeigt (vismaz lielāko daļu) tos darbus, kas iekavējušies, jo bijuši nesezonāli vai arī sagādājuši roku sāpes...
My New year has begun with debts - debts of last years' unfinished things. It is hard for me to finish old things when new ideas are already in my head... and spring in my heart... and I want to start those new ones... eh... but I have decided to finish those (or most of  them) that have not been in season and caused me handache...


Tikko pabeidzu čupu ar cepurēm un topu, kas bija praktiski pabeigts jau pagājušajā vasarā.. bet bija pietrūcis pacietības sašūt vienu pleca līniju.. un tā viņš nostāvēja plauktā nedabeigts līdz pat šodienai.
I just finished a pile of hats and a top that has been practically finished since last summer.. I just had to sew together one shoulder line.. and so it lied in my shelf unfinished till today.


Es ceru, ka jums Jaunais gads iesācies bez parādiem un varat ļauties idejām un to īstenošanai! :)
I hope your New year has come without debts and you can fall in your ideas and carry them out! :)

ps - just found out that unfinished objects are also called UFOs :)