2010/12/09

Tamborēšanas apzīmējumi UK-US-LV / Crochet abbreviations UK-US-LV

Ceru, ka šis ieraksts jums palīdzēs lasīt angliskos tamborēšanas apzīmējumus.

Vēlos vērst uzmanību, ka "angliskie" apzīmējumi ir divu veidu - tie, ko lieto Amerikā (šie ir populārākie un plašāk lietotie), un tie, ko lieto Lielbritānijā. Tāpēc, pirms sākat tamborēt, vērsiet uzmanību, no kurienes nāk apraksts, lai zinātu, kādiem apzīmējumiem sekot.
  
Apzīmējums - Lielbritānija (UK) - Amerikas Savienotās Valstis (US) - Latvija (LV) (Iekavās aiz latviskajiem apzīmējumiem ierakstīju, kādā izskatā pārsvarā šis stabiņš sastopams pie mums).

°    – chain (ch)   –   chain (ch)   –   gaisa cilpiņa (g.c.)
– slip stitch (sl st) – slip stitch (sl st) – savienojuma stabiņš (sav.st.) ( x )
× + – double crochet (dc) – single crochet (sc) – īsais stabiņš (īs.st.) ( T )


 – half treble (h.tr) – half double crochet (hdc) – pusstabiņš (pusst.) ( I )

 
  
 – treble (tr) – double crochet (dc) – vienkāršais stabiņš/stabiņš ar 1 apmetumu (vienk.st.) ( I, ɫ )


 
  - double treble (d.tr) – treble (tr) – divkāršais stabiņš/stabiņš ar 2 apmetumiem (divk.st.) ( ǂ )


 
  

- triple treble (trp.tr) – double treble (d.tr) – trīskāršais stabiņš /stabiņš ar 3 apmetumiem (trīsk.st.) 
 
 - quadruple treble (qd.tr) – triple treble (trp.tr) – četrkāršais stabiņš / stabiņš ar 4 apmetumiem (četrk.st.)

- 3 treble cluster – 3 double crochet cluster – kūlītis no 3 vienkāršajiem stabiņiem

- 3 half treble cluster / 3 half double crochet cluster / puff stitch / bobble - kūlītis

- 3 double treble cluster – 3 treble cluster – kūlītis no 3 divkāršajiem stabiņiem 
 - picot of 3 chains closed with a slip stitch – picot of 3 chains closed with a slip stitch – mezgliņš ()

 - 3 double crochet stitches worked in a single stitch - 3 single crochet stitches worked in a single stitch – trīs īsie stabiņi ietamborēti vienā 
- 3 treble stitches worked in a single stitch – 3 double stitches workrd in a single stitch – 3 vienkāršie stabiņi ietamborēti vienā
- 2 double stitches decrease/double crochet 2 together (dc 2 tog) – 2 single stitches
decrease/single crochet 2 together (sc 2 tog) – 2 īsie stabiņi satamborēti kopā - 2 treble stitches decrease/treble crochet 2 together (tr 2 tog) – 2 double crochet stitches decrease/double crochet 2 together (dc 2 tog) – 2 kopā satamborēti vienkāršie stabiņi - back loop of stitch below (BL) - back loop of stitch below (BL) – adata jādur iepriekšējās rindas stabiņa aizmugurējā cilpiņā

 - front loop of stitch below (FL)– front loop of stitch below (FL) - adata jāaizķer aiz iepriekšējās rindas stabiņa priekšējās cilpiņas - Front Post treble crochet (FPtr) - Front Post double crochet (FPdc) – reljefais stabiņš (no priekšpuses)
 - Back Post treble crochet (BPtr) - Back Post double crochet (BPdc) – reljefais stabiņš (no aizmugures)

 
 
 - these symbols indicate the chains amount of arch – these symbols indicate the chains amount of arch – cipari norāda gaisa cilpiņu skaitu


- - - - - - - - - - - - - - - - - -
(tālāk doti rakstiskie apzīmējumi, kas angļu valodā ir vienādi)

[ ] - work instructions within brackets as many times as directed - izpildiet kvadrātiekavās dotos norādījumus tik reižu, cik norādīts
( ) - work instructions within parentheses as many times as directed - izpildiet iekavās dotos norādījumus tik reižu, cik norādīts
* - repeat the instructions following the single asterisk as directed - atkārtojiet instrukcijas no zvaigznītes/starp zvaigznītēm 
* * - repeat instructions between asterisks as many times as directed or repeat from a given set of instructions - atkārtojiet instrukcijas no zvaigznītēm/starp zvaigznītēm tik reižu, cik norādīts
" - inches - collas (1 colla = 2,54 cm)
approx - approximately - aptuveni
beg - begin/beginning - sākt/sākuma
bet - between - starp
bo - bobble - kūlītis
BP - back post - reljefais stabiņš (no aizmugures) (parasti šim apzīmējumam klāt tiek norādīts stabiņa veids, kas jāveido kā reljefais, piemēram, BPdc, BPsc utt.)
CA - color A - krāsa A
CB - color B - krāsa B
CC - contrasting color - kontrastējoša krāsa
ch- - refers to chain or space previously made (ch-1 space) - attiecas uz iepriekš izveidoto gaisa cilpiņu vai atstarpi
ch-sp - chain space, the space made by the chain - "caurumiņš"/brīvā vieta/atstarpe, kas izveidojusies tamborējot gaisa cilpiņas
CL - cluster - kūlītis
cm - centimeter - centimetrs
cont - continue - turpināt
dec - decrease - noraukt
foll - follow/following - sekot/sekojošais
FP - front post - - reljefais stabiņš (no priekšpuses) (parasti šim apzīmējumam klāt tiek norādīts stabiņa veids, kas jāveido kā reljefais, piemēram, FPdc, FPsc utt.)
g - gram(s) - grami
gauge - mērogs
inc - increase - pieaudzēt
lp(s) - loops - cilpiņas
m - meter(s) - metri
MC - main color - pamata krāsa
mm - milimeter - milimetri
oz - ounces - unces (1 oz = 30 ml)
p - picot - mezgliņš
pat/patt - pattern - (ap)raksts/shēma
pc - popcorn - "popkorna"/kukurūzas kūlītis
pm - place marker - atzīme/iezīmēta vieta
prev - previous - iepriekšējais
puff st - puff stitch - kūlītis
rem - remain/remaining - atlikušais/pāri palikušais
rep - repeat - atkārtojums
rev sc - reverse single crochet - "vēzītis"
rnd(s) - rounds - apļi/rindas tamborējot pa apli
RS - right side - labā puse
sk - skip - izlaist
skein - kamols/fice
sp(s) - spaces - brīvās vietas/izlaidumi/atstarpes
st(s) - stitch(es) - stabiņi
tch/t-ch - turning chain - gaisa cilpiņas, kuras iztamborē pirms/pēc tamborējuma apgriešanas uz otru pusi. iesākot rindiņu
tbl - through back loop - caur aizmugurējo cilpiņu
tog - together - kopā
WS - wrong side - kreisā puse
yd(s) - yards - jardi (1 jards = 91,44 cm)
yo - yarn over - apmetums
yoh - yarn over hook - apmest ap adatu


Ja šie apzīmējumi jums noderēja, būšu priecīga saņemt atsauksmes komentāros :)