2010/11/20

Motīvu savienošana / Joining motifs

Pienācis laiks ievietot kaut ko jaunu sadaļā Pamācības.
It is time to add something new in Tutorials section.


Šoreiz pastāstīšu, kā uzreiz, tamborējot pēdējo rindu, savienot motīvus.
Pirmo motīvu tamborējam visu līdz galam (redzams labajā pusē).
Nākamo (otro) motīvu pie pirmā pietamborē pēdējā rindā.
Visvieglāk ar "pēdējās rindas paņēmienu" satamborēt motīvus, kam pēdējā rindā ir gaisa cilpiņu pīnītes.
 
This time I will tell how to join motifs straight away in the last row.
Crochet the first motif as it is till the end (on the right side).
Crochet the next (second) motif to the first one in the last row.
It is easier to join motifs this way with chain loops on the last row.
Visvienkāršāk to izdarīt, lietojot īsos stabiņus.
Ja pēdējā rindā jātamborē 5 gaisa cilpiņu pīnīte, iztamborējiet 2 gaisa cilpiņas, tad virziet tamboradatu zem pirmā motīva cilpiņu ķēdes, iztamborējiet savienojuma stabiņu vai īso stabiņu. Tad atkal 2 gaisa cilpiņas un ar īso stabiņu pievienojiet tās pie otrā motīva pēdējās rindas.
 
The easiest way to do it is using single crochet stitches.
If there is ch 5 in the last row, you work ch 2, then let the hook go under the first motifs chain loop, and make sl st or sc. Then work ch 2 and make sc on the second motifs' last row.  

- - -

Ja motīva pēdējo rindu vietā, kur jānotiek savienošanai, veido stabiņi ar apmetumu - savienojot jāaizķer aiz otra motīva stabiņu cilpas (zem ķēdītes).
Notamborējiet tik stabiņu, cik nepieciešams, līdz savienojuma vietai. Izvelciet tamboradatu. Ieduriet to pirmā motīva stabiņā un aizķeriet atstāto cilpu. 
Izdariet apmetumu un turpiniet tamborēt stabiņus otra motīva pēdējā rindā.


If the last row of the motif consists of double crochet stitches (in the place where the attachmend should be done) - you should go through the other motifs stitch loops.
Make as much stitches as you need to go till the place where the join should be made. Put the hook aside. Stitch it in the first motifs' stitch and go through the loop you left.
Yarn over and continue to work stitches in the second motifs' last row.
 
Ja šis materiāls Jums noderēja, būšu priecīga saņemt atsauksmes komentāros. :)
If this material was useful for you, I would be glad to receive a comment. :)